Utvidgning av anläggningsytan

Under det kloka ledarskapet av Hou Binglin (bolagets ordförande) har vårt företags försäljningsmarknad expanderat och marknadsandelen för ljudabsorberande glasfiberprodukter hemma och utomlands har ökat.

Expansionen av företagets affärsskala begränsas av bristen på kapacitet, och vissa produktionslinjer fortsätter att arbeta med hög belastning.Företaget började utöka produktionsverkstaden på 20 000 kvadratmeter i januari 2023, för att utöka produktionsskalan och effektivt lösa den nuvarande situationen med företagets kapacitetsbrist.Det ursprungliga anläggningsområdet för vårt företag är 40 000 kvadratmeter, och det utökade anläggningsområdet kommer att nå 60 000 kvadratmeter.Det förväntas öka produktionskapaciteten med 50%, och den årliga produktionen förväntas uppgå till 2 miljoner kvadratmeter.
Utvecklingen av företaget kommer att nå en ny nivå.

nyheter 3


Posttid: Jan-11-2023